Let's have a best experience in mongolia

HOME > community

Нутгийн Иргэдэд Түшиглэсэн Аялал Жуулчлал (НИТАЖ) гэж юу вэ?

Нутгийн Иргэдэд Түшиглэсэн Аялал Жуулчлал (НИТАЖ) гэдэг нь орон нутгийн нөхөрлөлүүдийн гишүүд өөрсдийн нөхөрлөлийн аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны удирдлага болон хөгжүүлэлтийг хяналтад авахыг хэлдэг. НИТАЖ нь эдгээр нөхөрлөлүүдийн дунд үр өгөөжийн шударга хуваарилалтыг хэвээр үлдээх боломжийг олгодог. НИТАЖ нь ашгийн төлөө гэдэг нь тодорхой боловч гол утга учир нь орон нутгийн бүтээгдэхүүнүүд болон орон нутгийн хөрөнгийг олон нийтэд сурталчлах, таниулах юм. НИТАЖ-ын бизнесүүд нь сургалт зохион байгуулагч эсвэл зөвлөхөөс зөвлөгөө зохицуулалт, сургалтыг авч болох боловч алс холын хөрөнгө оруулагчид хэзээ ч тухайн бизнесийг эзэмшдэггүй.

Гэхдээ НИТАЖ нь зөвхөн орон нутгийн иргэдэд сайн зүйл биш юм. Танд ч гэсэн сайн зүйл. Жуулчдад шинэлэг болон сонирхолтой аяллын туршлагыг санал болгодог. НИТАЖ нь аялагчдад гэр дотор, тосгонд, соёлын өвүүдээр илүү бодит зочлох боломжийг олгодог бөгөөд зочлогчид хамт байж мөн худалдан авалт хийсний үр дүн нь орон нутгийн гэр бүлд шууд орлого болж ордог. Өөрөөр хэлбэл, Нутгийн Иргэдэд Түшиглэсэн Аялал Жуулчлал нь масс аялал жуулчлалын нөгөө тал юм. Илүү хувь хүнийг хөндсөн, илүү өвөрмөц, илүү тогтвортой, мөн илүү дурсамжтай!

Орон нутгийн орон байр, хоол, хөгжим, урлаг, урлал, уламжлалыг мэдрэх мөн туршлагын фокусыг "тооноос" "чанарын" болгон өөрчлөхөд мөн орон нутгийн оршин суугчид, байгаль орчны тогтвортой үйл ажиллагааг дэмжиж, уламжлалыг хадгалахад тусална. НИТАЖ танд таалагддаг бол та туршиж үзэн, туршлагаасаа бусдад хуваалцаж хэлэх замаар энэхүү салбарт тусална уу.