Let's have a best experience in mongolia

HOME > Destination > ДУУТ ХАД

ДУУТ ХАД

“Дуут хад” байгалийн үзэсгэлэнт, түүх соёлын дурсгалт газар аймгийн төвөөс 104 км Хушаат сумын нутагт оршдог. Хушаат сумын төвөөс баруун хойд зүгт 6 км зайд орших эртний сүг зураг, дүрс тэмдэгт хад, хооронд нь цохиж харшуулахад өвөрмөц авиа гардаг. Эртний хүмүүсийн зурж тэмдэглэсэн “Луу”-ний дүрс зураг бий.