Let's have a best experience in mongolia

HOME > Destination > ОЛОН НУУР

ОЛОН НУУР

Бөхмөрөн, Ховд сумын зааг дээр далайн түвшнээс дээш 3000м өндөр Хархираа, Түргэний уулсын дунд том жижиг 108 нуур бий. Мөнх цаст, сүрлэг хад уулс, улаан номонд орсон нэн ховор ирвэс, аргаль, янгир, буга зэрэг 20 зүйлийн ан амьтан, 30 гаруй зүйлийн ургамалтай.