Let's have a best experience in mongolia

HOME > Destination > ПАНДЭЧОЙНХОРЛИН ХИЙД/ ГАЧЭН ЛАМЫН СҮМ

ПАНДЭЧОЙНХОРЛИН ХИЙД/ ГАЧЭН ЛАМЫН СҮМ

Эрдэнэцогт сумын төвд байдаг Хуучин Засагт хан аймгийн Дайчин ван Соронзонгомбын хошуу хүрээ нь 1755 онд шалгарсан баатар ван Цэвдэнжавын үед баригдсан түүхтэй. Энэ хүрээнд байсан олон хийдүүдийн нэг болох Гачэн ламын сүм нь анхны хэлбэрээрээ хадгалагдаж үлдсэн ганц хийд юм.