Let's have a best experience in mongolia

HOME > Destination > ТҮРЭГИЙН ҮЕИЙН БУГАН ЧУЛУУН ХӨШӨӨ

ТҮРЭГИЙН ҮЕИЙН БУГАН ЧУЛУУН ХӨШӨӨ

“Түрэгийн үеийн буган чулуун хөшөө” байгалийн үзсэгэлэн, түүхийн дурсгалт газар аймгийн төвөөс 165 км Хүдэр сумын нутагт оршдог. Хүдэр сумын төвөөс баруун хойд зүгт 3 км зайд Алтан овоо хэмээх газарт 13 дугаар зууны Түрэгийн буган чулуун хөшөө дурсгал бий. Тус сум нь байгалийн үзэсгэлэн ОХУ-Монгол Улсын хилийг заагласан Цөх гол, эртний түүхт Хүдэр, Уялга харуул, Төмөртэйн төмрийн орд, Соронзон хад зэрэг байгалийн үзэсгэлэн өвөрмөц тогтоцоороо гайхагддаг.